Teepee ຕັ້ງດ້ວຍຕຽງ

ໃນພາກນີ້ພວກເຮົາມີຊຸດອິນເດຍງາມໆຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານ. ພວກມັນປະກອບມີເຕ້ຍເດັກນ້ອຍແລະຜ້າປູທີ່ມີຜ້າປູໂຕະສອງຂ້າງ. ມັນເປັນຊຸດທີ່ດີເລີດ, ແລະຕຽງກໍ່ສາມາດເຮັດເປັນຜ້າພົມໃນຫ້ອງໄດ້. ພວກເຮົາຂໍແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານສົມທົບຊຸດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍເບາະ, ຜ້າປູພື້ນແລະເຄື່ອງປະດັບອື່ນໆ.

ໂດຍການຊື້ຊຸດທ່ານປະຢັດເວລາແລະເງິນ.